Výsledky Vtáčej hodinky

Výsledky Vtáčej hodinky si môžete pozrieť pomocou interaktívnych tabuliek a máp.

O dátach

  • V priebehu sčítania: Tabuľka i mapy sú automaticky generované a zobrazujú všetky prijaté záznamy. Môžu sa v nich vyskytovať chyby spôsobené napríklad preklepom pri zadávaní dát. Finálne výsledky uverejníme po ich odbornom spracovaní počas februára.
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do sčítania. Bez vás by zber dát v takom rozsahu nebol nikdy možný.

Termíny sčítania v jednotlivých rokoch
  • 2024: 5.–7. januára Vtáčia hodinka
  • 2023: január (s použitím inej metódy)
  • 2022: január (s použitím inej metódy)
  • 2021: 24. – 31. decembra (s použitím inej metódy)