Nahranie fotiek

  Pomocou nasledujúceho formulára môžete nahrať fotku do galérie Vtáčej hodinky. Ďakujeme, že sa s nami delíte o svoje najkrajšie zábery, vážime si to!


  Ak použijeme Vašu fotografiu v tlačených či online materiáloch vrátane sociálnych sietí SOS/BirdLife Slovensko (Facebook, Instagram), uvedieme Vás ako autora/autorku. Ak by ste chceli byť v prípade Instagramu označený, uveďte v predchádzajúcej kolónke za svojim menom i svoj Instagramový účet.


  Súhlas s použitím: fotografie poskytujem SOS/BirdLife Slovensko dobrovoľne a bezplatne a súhlasím s ich využitím k propagácii ochrany a výskumu vtáctva a projektu Vtáčia hodinka v tlačených a online materiáloch SOS/BirdLife Slovensko a v médiách, vždy s uvedením citácie autorstva. Prípadné vyobrazené osoby súhlasia so zverejnením.
  Potvrdzujem, že fotografie sú moje vlastné a nevzťahujú sa na ne žiadne práva tretích strán.
  Súhlasím s nahraním fotografií na Flickr (tým mi nijako nezanikajú autorské práva k nim).
  Poskytnutím osobných údajov súhlasím s ich spracovaním Slovenskou ornitologickou spoločnosťou podľa Informácií o ochrane a spracovaní osobných údajov.
  Beriem na vedomie, že tieto súhlasy môžu byť kedykoľvek vzaté späť jednoznačným informovaním SOS/BirdLife Slovensko.