Čo je Vtáčia hodinka

Sčítaniu vtáctva na zimných krmidlách sa Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko venuje už od roku 2015. Každoročne prijímame údaje o vtáctve na kŕmidlách od jednotlivcov aj školských kolektívov, ktoré evidujeme a vyhodnocujeme. Od roku 2024 sme sa rozhodli pripojiť k projektu Vtáčia hodinka, ktorý zjenodušuje spôsob zaznamenávania údajov pre verejnosť a povyšuje radosť z pozorovania vtáctva na úroveň občianskej vedy. Program nazvaný Vtáčia hodinka je určený všetkým záujemcom o prírodu a vtáčí život v ich okolí. Hoci ide o vedecký výskum, zúčastniť sa môže úplne každý bez predchádzajúcich skúseností, viac v sekcii Ako sa zapojiť.

Podobne sčítajú vtáky stovky tisíc ľudí v USA, Veľkej Británii, Írsku, Holandsku a v ďalších krajinách. S kolegami z Bavorska, Rakúska a Švajčiarska, Českej republiky a Srbska pri sčítání úzko spolupracujeme, vďaka čomu môžeme porovnávať výsledky i cezhranične.

drozd čvíkota (Kathrin Raedel © LBV)

Cieľom Vtáčej hodinky je

  • Dlhodobo sledovať zimovanie vtákov na Slovensku a zistiť, čo ich výskyt a správanie ovplyvňuje.
  • Zapojiť širokú verejnosť do jednoduchého vedeckého výskumu – zimného sčítania vtáctva na kŕmidlách.
  • Budovanie vzťahu k vtákom a prírode cez vlastné zážitky a skúsenosti.

SOS/BirdLife Slovensko a partneri

Vtáčiu hodinku organizuje SOS/BirdLife Slovensko v spolupráci s partnermi.
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko je občianske združenie, ktorého hlavným poslaním je ochrana a výskum prírody, najmä voľne žijúceho vtáctva a jeho biotopov. Zastrešujeme komunitu ľudí, ktorých spája láska k vtáctvu a prírode. Vzdelávame a informujeme. Záleží nám na tom, aby ľudia vnímali vtáky a mali k nim pozitívny vzťah.

SOS/BirdLife Slovensko
Zelinárska 4, 821 08 Bratislava
IČO 30845521 DIČ 2020635364

Cezhraničné spolupráce

Na sčítavaní vtáctva na zimných kŕmidlách spolupracujeme s bavorskou ornitologickou spoločnosťou Landesbund für Vogelschutz (LBV), s rakúskou ornitologickou spoločnosťou BirdLife Österreich so švajčiarskou ornitologickou spoločnosťou BirdLife Luzern a Českou spoločnosťou ornitologickou. Metodika sčítavania, rovnako ako technické riešenie, je spoločná pre Slovensko, Česko, Bavorsko, Rakúsko, Švajčiarsko a Srbsko, vďaka čomu môžeme porovnávať výsledky aj cezhranične.
Sčítavate v Českej republike? Navštívte českú webovú stránku programu Ptačí hodinka a odovzdajte svoje pozorovania priamo tam. Naši českí kolegovia sčítavajú vtáky na kŕmidlách od roku 2019.
Sčítavate v Bavorsku? Navštívte bavorskú webovú stránku programu Stunde der Wintervögel a odovzdajte svoje pozorovania priamo tam. Naši bavorskí kolegovia sčítavajú vtáky na kŕmidlách už od roku 2005.
Sčítavate v Rakúsku? Navštívte webovú stránku Stunde der Wintervögel našich kolegov z BirdLife Austria a odovzdajte svoje pozorovania priamo tam. Vtáky na kŕmidlách sčítavajú v Rakúsku od roku 2010.
Sčítavate vo Švajčiarsku? Navštívte webovú stránku Stunde der Wintervögel našich kolegov z Birdlife Luzern a odovzdajte svoje pozorovania priamo tam. Vo Švajčiarsku sčítajú vtáky na kŕmidlách od roku 2020.