Výsledky 2019

Od pátku do neděle 4.–6. ledna 2019 proběhl první ročník sčítání ptáků na krmítkách pod hlavičkou ČSO. V celé České republice se zapojilo přes 14 000 účastníků a dohromady jste nám poslali přes 10 000 hodinových sčítání!

Výsledky jsou k dispozici ve formě
  • souhrného letáku vhodného i k vytištění,
  • online tabulky, ve které si lze výsledky filtrovat podle jednotlivých okresů a krajů, nebo si spatřené druhy seřadit dle celkového počtu, průměrné velikosti hejna a jiných ukazatelů,
  • online map znázorňujících jak často a v jakých počtech byly jednotlivé druhy zaznamenány napříč republikou.

Velké díky všem, kdo se zapojili! Už teď se těšíme na druhý ročník, který proběhne 10.–12. ledna 2020.
V Plzeňském, Jihočeském a Karlovarském kraji jsme pozorovali a sčítali ptáky na krmítku ve spolupráci s bavorskou ornitologickou organizací Landesbund für Vogelschutz (LBV). Na bavorské straně běží zimní sčítání na krmítkách – Stunde der Wintervögel – již přes deset let a díky shodné metodice v obou zemích můžeme porovnat výsledky z obou projektových území.