Odoslané do galérie

Ďakujeme, že sa s nami delíte o svoje najkrajšie vtáčie zábery, vážime si to!

V prípade väčších súborov môže chvíľu trvať, než sa nahrajú do Flickru, buďte prosím trpezliví.

1.  V prírode som hosťom. Snažím sa, aby po mojom odchode zostalo všetko v rovnakom stave ako pred mojím príchodom.
V hniezdnom období nelámem, nestrihám a netrhám vegetáciu (vetvičky, tráva, trsť) okolo hniezd, nevyšliapavam cestičky v tráve a tŕstí. Neodhadzujem odpadky.

2.    Pri fotení sa správam ticho a nenápadne, vtáky neprovokujem.
Šepkám, nepoužívam hlasovú stimuláciu pomocou nahrávok hlasových prejavov vtákov.

3.    Dodržujem platné zákony a zákazy vstupu na súkromné pozemky.
Pozor aj na chránené územia, ktoré môžu mať tiež vymedzené aktivity, ku ktorým je potrebné povolenie.

4.    Neruším. Snímka nemá nikdy prednosť pred pohodou živočícha.
Nesnažím sa k vtákom priblížiť čo najviac, ale využívam ďalekohľad, zoom a pod. Nezdržujem sa v blízkosti hniezd. Na stavbu krytu v blízkosti hniezda mám výnimku od štátnych orgánov ochrany prírody (neplatí pre synantropné vtáky zvyknuté na prítomnosť človeka, napr. belorítky na vlastnej fasáde, sýkorky pri búdke alebo poštolky na balkóne a pod.). 

5.    K ostatným pozorovateľom a fotografom sa správam slušne a ohľaduplne.

6.    Presné súradnice miesta výskytu vzácnych a ohrozených druhov nezverejňujem na sociálnych sieťach.

7.    Keď som svedkom nešetrného správania sa k vtákom, prekročeniu zákona a pod., upozorním príslušné orgány.
V prípade nálezu otráveného zvieraťa či návnady kontaktujem Políciu SR; protiprávne konanie ako napr. zhadzovanie hniezd v hniezdnej dobe hlásim na Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

8.    Ak nájdem zraneného živočícha, kontaktujem záchrannú stanicu.

9.    Publikujem len autentické fotografie, neupravujem vtáka ani pozadie.

10.    Uvediem dátum a miesto vytvorenia záberu.
U ohrozených druhov zvážim riziko rušenia po zverejnení presnej polohy a zverejním napr. iba kraj a pod.